Instruktörskurs 2021–2022

ÖTC arrangerar nu åter en intern intruktörskurs med inriktning på nybörjare. Ta chansen att utveckla dig själv och lära andra att utvecklas!

Instruktion pågår

Syftet med kursen är att öka intresset för och kunskapen om instruktörsrollen, samt att deltagarna efter kursen skall kunna fungera som instruktör eller hjälpinstruktör på nybörjarnivå i klubbens verksamheter såsom upptaktshelgen, Världstelemarksdagen och måndagsträningarna.

OBS! Kursen ger ingen formell behörighet, utan fungerar mer som introduktion till eventuell vidareutbildning. Mer information om hur man kan gå vidare ges under kursens gång.

Innehåll

  • Terrängval
  • Skidvaneövningar
  • Olika vägar till telissväng
  • Teknikövningar och hjälpmedel
  • Genomgång av vanliga fel
  • Instruktörsrollen

Tid och plats

Kursen är uppdelad i två delar, där de exakta platserna kommer att bestämmas utifrån snötillgången närmare inpå aktuella datum:

  • Lördag 11 december: Heldagspass (troligen Bydalen eller Vemdalen)
  • Måndag 10 januari eller tisdag 11 januari: Kvällspass (troligen Frösön eller Lit)

Vi kommer att hålla till i flack teräng och i låg fart så undvik väldigt breda skidor. Pistskidor är att föredra. Varje deltagare kommer att få ett teorihäfte vid första tillfället.

Så här kul har man som instruktör

Pris

Kursavgiften är 300 kr, vilket inkluderar lunch på lämpligt etablissemang den 11 december. Liftkort står deltagarna själva för.

Frågor

Har du frågor kring kursen så kontakta Peter Wrangel på peter.wrangel@telemark.se.

Anmälan och medlemskap

Anmäl dig genom att följa länken i botten av sidan. Det finns 10 platser och som vanligt är det först till kvarn som gäller, men vid stort intresse kan eventuellt ett par platser till skakas fram. Om kursen blivit fulltecknad innan sista anmälningsdag kan man fortfarande anmäla sig som reserv utan betalkrav förrän man eventuellt blir antagen. För att kursen skall bli av krävs minst fyra deltagare.

För att gå kursen behöver du vara medlem i ÖTC. Här finns två alternativ:

  1. Lös medlemskap separat först via vår ordinarie medlemsanmälan och anmäl dig sedan till kursen när medlemskapet gått igenom.
  2. Om du anmäler dig till kursen direkt utan att ha ett aktivt medlemskap innevarande säsong kommer systemet automatiskt att lägga till en medlemsavgift till totalpriset, men då endast för samma medlemskapstyp som du hade senast eller vanligt singelmedlemskap om du är ny. Vill du ha en annan medlemskapstyp behöver du göra en separat medlemsanmälan först enligt punkten ovan.

Sista anmälningsdag är tisdag 30 november. Endast de som deltagit dag ett kan deltaga dag två, som därför inte har någon separat anmälan.