Årsmötet 2022

2022 års årsmöte kommer att genomföras kl. 19.00 måndag 27 juni. Eftersom flera ur styrelsen inte finns i länet kommer mötet att åtminstone delvis avhandlas digitalt, men om intresse/behov finns kan vi även köra en fysisk träff i Östersund. Kontakta styrelsen@telemark.se om du skulle vilja närvara personligen, så ser vi ifall vi behöver boka upp en lokal. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 13 juni och årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga veckan därpå.

Uppdatering 6/6: Då ingen anmält intresse att närvara fysiskt kör vi digitalt für alle.
Mer information »

Nu återstår också endast en vecka för att lösa medlemskap för säsongen 2021–2022 om du inte gjort det ännu! Kontakta medlem@telemark.se om du är osäker på din medlemsstatus.

Tack för den här säsongen!

Slå ett slag för telemarken