Spam, spam, spam!

Hujeda mig. En spambot har varit aktiv under natten och förmiddagen och ställt till mycken oreda i såväl forum som kommentarsfält – och den var inte ens intresserad av att sälja något, utan det var frågan om ren skadegörelse. Det finns alla typer, tydligen.

Därför har jag nu infört ett extra fält i forumet, både när man ska skapa nya trådar och skriva svar i befintliga. Det rör sig om ett enkelt räkneproblem, vars like säkert många sett runtom på nätet, som måste lösas korrekt för att systemet ska acceptera inlägget. Fältet ligger sist i formulären, nedanför taggrutan. Dessutom är kommentarssystemet nu mer nitiskt i sin automatiska granskning, så det kan hända att vissa kommentarer (till nyhetsinlägg) publiceras med viss fördröjning, eftersom flaggade kommentarer måste granskas manuellt.

Detta är en snabbt hopkokad lösning, så hojta till om något inte fungerar som det ska.
Spam