World Telemark Day 4 mars

Nu på lördag 4 mars är det dags för den årliga Världstelemarksdagen, som i år är den tredje i en förhoppningsvis aldrig sinande serie.

Dagen går ut på att åka telemark tillsammans, så ÖTC bjuder in till en träff i Åre för att göra just detta, inklusive ett ”manifestationsåk” nerför hela Skutan. Häng me’ du me’!

Mer information »

World Telemark Day 2017