Ny chans för sena Ramisintressenter

Vi har fått en veckas uppskov från Ramundberget, vilket innebär att om det är någon som missat att anmäla sig till upptaktshelgen så har man nu till den 15 december på sig. Dock har antalet platser reducerats, så det som nu finns är det som vi kan göra anspråk på — därefter är det slut i rutan.

Ramundberget