Kallelse till årsmöte

Östersund Telemark Club kallar till årsmöte enligt följande:

Datum: 11 juni 2019
Tid: 19:00
Plats: Busstorget, Östersund

Fika vankas!

Mer information »

ÖTC