Årsmöte 11 juni

Gräset grönskar och det drar ihop sig till årsmöte. Kom och gör din röst hörd ifråga om klubbens inriktning, aktiviteter, funktionärer m.m. – och bli bjuden på fika, förstås…

Datum: 11 juni 2014
Tid: 18.00
Plats: Gamla Tingshuset i Östersund

Inför mötet uppmanar styrelsen alla medlemmar att delta i en undersökning för att hjälpa till att staka ut klubbens framtid – läs mer här. Övriga motioner skall vara styrelsen tillhanda fyra veckor innan mötet.

Beslutat, banne mig!