Årsmöte 2018

Måndagen den 18 juni 2018 håller Östersund Telemark Club årsmöte på Gamla Tingshuset på Samuel Permans gata 13 i Östersund. Mötet börjar kl. 19:00 och hålls i Vita konferensrummet på andra våningen. Som vanligt bjuder klubben alla som vågar sig dit på fika!

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 4 juni.

Välkomna!

Slå ett slag för telemarken