Årsmöte 2019

Tisdagen den 11 juni 2019 håller Östersund Telemark Club årsmöte på Busstorget i centrala Östersund. Mötet börjar kl. 19:00 och hålls i kommunens lokaler på övre plan i busstationshuset. Ingång från ca 18:50 via dörren på norra gaveln direkt ovanför den breda utomhustrappan som leder upp från bussgatan (titta efter klubbens flagga). Som vanligt bjuder klubben alla som vågar dyka upp på fika!

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 maj. Vi eftersöker även nya klubbfunktionärer, med särskild vikt på kassörsposten, så föreslå gärna dig själv eller någon annan!

Välkomna!

Slå ett slag för telemarken