Protokoll från årsmötet

Årsmötet hölls den 12 juni på Wargentinskolan i Östersund. Protokollet finns att läsa här.