Anmälan till Free Heel Fiesta

Allt deltagande i ÖTC:s aktiviteter sker på eget ansvar.
Vi har inga försäkringar för deltagarna och våra instruktörer är inga bergsguider, vilket medför att varje deltagare förväntas ta ansvar för sin egen säkerhet. Även om grupperna kommer att fokusera på säker åkning kommer vissa av dem under detta arrangemang att röra sig i eller i närheten av terräng där det finns delar som kan vara lavinfarliga och vi har därför en strikt policy att deltagare i toppturerna ska ha erforderlig säkerhetsutrustning. Vidare förutsätter vi att alla som medför sådan utrustning har fullgod kunskap i hur den ska användas, eftersom den är tämligen värdelös annars.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan. Betalningen sker genom Payson. Har du frågor runt betalningen så skicka ett mail till medlem@telemark.se.

Det finns totalt 25 platser och som vanligt gäller ”först till kvarn”-principen. Sista anmälningsdag är måndag 10 februari, där datumet är satt utifrån när vi senast måste meddela destinationen hur många platser vi kommer att nyttja.

Vid sen avanmälan på grund av sjukdom eller skada hänvisar vi i första hand till den reservlista som upprättas, så att den drabbade kan sälja sin plats vidare. Om det inte löser sig den vägen kan vi dock inte utlova någon återbetalning annat än vid uppvisande av läkarintyg, då klubbens egen bokning gentemot destinationen är bindande efter sista anmälningsdag, men vi gör naturligtvis vad vi kan om den situationen skulle uppstå.

OBS! Skriv i fritextfältet:

  • önskad inriktning för första dagen enligt förra sidan (övriga dagar tar vi på plats),
  • önskemål om att dela stuga med någon (kan inte garanteras, men vi försöker),
  • önskemål om specialkost (veg/allergi etc.).