Bli medlem

Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan. Betalningen sker genom Payson. Har du några frågor om medlemskapet eller betalningen så kontakta medlem@telemark.se.

Behandling av personuppgifter
ÖTC använder de uppgifter du anger nedan för att kunna komma i kontakt med dig i frågor som berör klubbens verksamhet, då främst i samband med anmälningar till och deltagande i aktiviteter av olika slag, samt för att föra statistik över klubbens medlemmar. Inga uppgifter lämnas ut till tredje part, med undantag för namn i de fall gästlistor behöver upprättas vid genomförande av en aktivitet. Genom att lösa medlemskap förutsätts du vara OK med detta. Kontakta medlem@telemark.se om du vill veta eller har synpunkter på vilken information vi har om dig.