Nya loggor

Utkast till ny logotyp:

Textfokus

Stort hjärta

logga-2021-1

Litet hjärta #1

logga-2021-2

Litet hjärta #2

logga-2021-11

Litet hjärta #3

logga-2021-12

Hjärtfokus

Infälld telisåkare + text

logga-2021-3

Infälld telisåkare + gammal text

logga-2021-6

Endast infälld telisåkare

logga-2021-5

Fristående telisåkare + text

logga-2021-4

Telisåkarfokus

Infällt hjärta + text

logga-2021-7

Endast text

logga-2021-8

Hjärta i text

logga-2021-17

Endast infällt hjärta

logga-2021-9

Stiliserade konturer

logga-2021-10

Stiliserade konturer + text

logga-2021-18

Stiliserade konturer + hjärta i text

logga-2021-19

Nya varianter

Rak telisåkare + text #1

logga-2021-13

Rak telisåkare + text #2

logga-2021-14

Rak telisåkare + gammal text

logga-2021-22

Fjäll + telisåkare + text #1

logga-2021-15

Fjäll + telisåkare + text #2

logga-2021-16

Fjäll + telisåkare + gammal text

logga-2021-23

Fjäll + hjärta + text

logga-2021-20

Fjäll + hjärta + gammal text

logga-2021-24

Fjäll + text

logga-2021-21

Fjäll + gammal text

logga-2021-25

Finalister

#1

logga-2021-26

#2

logga-2021-27

#3

logga-2021-28

#4

logga-2021-2